Město Český Těšín (dříve Těšín) patří již více než 200 let k největším střediskům tiskařského průmyslu ve střední Evropě.

onas_stroj_0

První tiskárna zde byla založena Fabianem Beinhauerem již v roce 1806. Další rodinnou firmu zabývající se „černým uměním“ v Těšíně vedli Feitzingerové – rodina knihkupců, knihtiskařů a nakladatelů, která zde v roce 1835 otevřela knihvazačskou dílnu, ke které později přibylo papírnictví a půjčovna knih. Dle historických pramenů se Eduard Feitzinger specializoval především na zpěvníky, modlitební knížky, učebnice, kalendáře, adresáře, turistické průvodce a plány, přičemž převážná část publikací vycházela v polštině a němčině. V 80. letech 19.století koupil jednu z budov Feitzingerovy tiskárny podnikatel Bedřich Kutzer a vytvořil z ní továrnu na výrobu obchodních knih a knihtiskárnu pod názvem Buchdruckerei und Geschäftsbücher Fabrik Kutzer a Cie. V počátcích se jednalo o malý podnik, později však tato továrna zaměstnávala celkem 164 dělníky a specializovala se na tisk rastrových knih. Výrobky patřily ve svém oboru k vysoce kvalitním a byly ve značném množství vyváženy také do zahraničí. Kromě tiskárny dále k závodu patřil litografický ústav, výroba poznámkových bloků a školních sešitů, potřeb pro kanceláře a také obchod papírem a uměleckými předměty. Rozsáhlou a kvalitní produkci zajišťovala vedle několika strojů poháněných párou převážně ruční práce. Firma měla své sklady  ve Vídni, Budapešti a ve Lvově.  Pod označením Kutzer a spol. závod vyráběl až do konce 2. světové války; Kutzerova tiskárna byla jednou z mála, která vyráběla i během hitlerovské okupace.

Po osvobození původní vlastníci opustili město a vycestovali do Rakouska a do podniku bylo tehdejší československou vládou dosazeno nové vedení. Produkce byla změněna na výrobu papírenského zboží a změnu zaznamenal rovněž název podniku: od roku 1945 to byly Vratimovské papírny n.p., závod Český Těšín. Ve druhé polovině 50. let 20. století byl závod kompletně přestavěn, později přibyla nově postavená budova, která vyřešila nedostatek skladovacích prostor, investice byly vloženy také do modernizace strojového parku. V té době došlo také ke značnému rozšíření produkce – začalo se s výrobou školních sešitů, kalendářů, bloků apod. V 70. letech byl sortiment dále rozšířen o skicáky, balicí papíry s potiskem atd. Vybrané výrobky nalezly svůj odbyt   na trzích tehdejší NDR, Maďarska, Dánska, Holandska a dokonce i v Chile a Brazílii. Vratimovské papírny byly vybaveny moderními tiskovými a knihařskými stroji, byly zakoupeny stroje na lakování, perforování a skládání, šičky a stroj na vysekávání abecedních rejstříků.

onas_stroj_1

K další změně došlo v roce 1981, kdy byl podnik přiřazen k tehdejšímu národnímu podniku Brněnské papírny. Pod tímto označením podnik fungoval až do privatizace v roce 1994 .Pod současným názvem Těšínské papírny, s.r.o., firma začala fungovat  od 7. června 1994.

onas_stroj_2

V současnosti je hlavním předmětem činnosti společnosti polygrafická výroba, zpracování papíru, kartonu a lepenky a výroba zboží z těchto materiálů. V době zahájení činnosti firmy Těšínské papírny, s.r.o., bylo technologické zařízení značně zastaralé a výrobní provozy nebyly zcela a účelně využívány. Nové vedení společnosti postupně racionalizovalo výrobu, investovalo do moderního zařízení  a do rozvoje nových výrobních postupů. Vlivem konkurence trhu se výroba orientuje  na požadavky zákazníků a postupně přechází z výroby školních a kancelářských potřeb na výrobu polygrafickou. Společnost je vybavena moderními tiskovými a knihařskými stroji, které dokážou plně uspokojit náročné požadavky dnešní doby. Troufáme si i v této době obstát a tisknout knížky na té nejlepší úrovni.

Váš TEPAP tým