Projekt:
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
Doba realizace projektu: 19. 4. 2018 – 3. 5. 2018

Společnost Těšínské papírny, s,r.o. realizuje projekt s názvem „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“, který byl schválen Úřadem práce České republiky – Krajskou pobočkou v Ostravě.

Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a z prostředků státního rozpočtu České republiky.

Hlavní cíl projektu
Projekt je zaměřen na prohloubení kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců žadatele vedoucích k zefektivnění výrobních procesů na nově pořízených strojích.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA PROJEKTU
Zušlechťování tisku – lakování na stroji Heidelberg HX106-5L

Cílová skupina projektu
Cílová skupina jsou zaměstnanci společnosti, do vzdělávací aktivity se zapojí zaměstnanci z řad výrobních dělníků.
Dodavatelem vzdělávací aktivity je Print Media Academy Česká Republika a.s.

Aktivita je zaměřená na problematiku lakování, nastavení, ovládání a údržby funkčních části tiskového stroje Heidelberg HX106-5L.

Cílem aktivity je zdokonalení a zefektivnění procesu, přidání zušlechtění tisku – lakování. Efektivní celoplošné lakování pro zlepšení procesu výroby tiskoviny. Rozšíření možnosti lakování o efektové lakování kombinací použití disperzních a tiskových laků.

Aktivita bude realizována v jedné skupině v délce 40,00 vyučovacích hodin v rozsahu 60 minut pro každého účastníka.


eufond-social2 uradprace3 mpsv2