Projekt:
POŘÍZENÍ NOVÉ ŘEZAČKY LEPENKY NA VÝROBU KNIŽNÍCH DESEK A LINKY PRO ZÁVĚS PEVNÝCH VAZEB PRO SPOLEČNOST TĚŠÍNSKÉ PAPÍRNY, S.R.O.
je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je pořízení nových a moderních tiskařských technologií, které umožní upevnění a posílení pozice společnosti Těšínské papírny, s.r.o. na tuzemském i
zahraničním polygrafickém trhu a tedy zvýšení její konkurenceschopnosti.

Řezačka lepenky
rezacka pk-pk170_1

Nová řezačka lepenky zásadně zvýší kapacitu řezání přířezů pro výrobu knižních desek a umožní tak zvýšení kapacity výroby knižních desek na následných zařízeních. Díky přesnosti řezu dojde ke zvýšení kvality výsledné desky a konečného produktu – knihy a zároveň umožní výrobu nového typu knižních desek se zakulacenými rohy.

Linka pro závěs pevných vazeb
zaves Kolbus

Zavěšovací linka Kolbus umožní přesné, rychlé a efektivní spojování knižních bloků a knižních desek a rozšíří nabídku společnosti pro své klienty.ro Zároveň je linka vybavena i příslušenstvím pro zavěšování speciálních provedení knih a tím umožňuje odlišení tržního segmentu.


Projekt:
POŘÍZENÍ KNIHAŘSKÝCH TECHNOLOGIÍ – TĚŠÍNSKÉ PAPÍRNY, S.R.O.

Gumičkovač
gumickovac

Automatický stroj umožňuje efektivní opatřování knižních desek gumičkou pro fixaci zavření knihy a rozšiřuje tak portfólio specialit a zušlechťování knižní produkce.

Řezačka plátna
rezacka platna

Řezačka plátna umožňuje rychlé a přesné formátování a přípravu speciálních a vysoce hodnotných materiálů jako vstupy pro výrobu knižních desek a rozšiřuje dále paletu možnosti pro zákazníky společnosti.


EUfond MPO