Projekt
POŘÍZENÍ NOVÉ ŘEZAČKY LEPENKY NA VÝROBU KNIŽNÍCH DESEK A LINKY PRO ZÁVĚS PEVNÝCH VAZEB PRO SPOLEČNOST TĚŠÍNSKÉ PAPÍRNY, S.R.O.
je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je pořízení nových a moderních tiskařských technologií, které umožní upevnění a posílení pozice společnosti Těšínské papírny, s.r.o. na tuzemském i
zahraničním polygrafickém trhu a tedy zvýšení její konkurenceschopnosti.

rezacka pk-pk170_1

Nová řezačka lepenky zásadně zvýší kapacitu řezání přířezů pro výrobu knižních desek a umožní tak zvýšení kapacity výroby knižních desek na následných zařízeních. Díky přesnosti řezu dojde ke zvýšení kvality výsledné desky a konečného produktu – knihy a zároveň umožní výrobu nového typu knižních desek se zakulacenými rohy.

EUfond MPO