Technologie spolufinancovány Evropskou unií

Projekt:

Pořízení nové řezačky lepenky na výrobu knižních desek a linky pro závěs pevných vazeb pro společnost Těšínské papírny, s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

 

Předmětem projektu je pořízení nových a moderních tiskařských technologií, které umožní upevnění a posílení pozice společnosti Těšínské papírny, s.r.o. na tuzemském i zahraničním polygrafickém trhu a tedy zvýšení její konkurenceschopnosti.

 

Řezačka lepenky 

Nová řezačka lepenky zásadně zvýší kapacitu řezání přířezů pro výrobu knižních desek a umožní tak zvýšení kapacity výroby knižních desek na následných zařízeních. Díky přesnosti řezu dojde ke zvýšení kvality výsledné desky a konečného produktu – knihy a zároveň umožní výrobu nového typu knižních desek se zakulacenými rohy.

 

Linka pro závěs pevných vazeb 

Zavěšovací linka Kolbus umožní přesné, rychlé a efektivní spojování knižních bloků a knižních desek a rozšíří nabídku společnosti pro své klienty.ro Zároveň je linka vybavena i příslušenstvím pro zavěšování speciálních provedení knih a tím umožňuje odlišení tržního segmentu.

 

Projekt:

Pořízení knihařských technologií- Těšínské papírny, s.r.o.

 

Řezačka lepenkyŘezačka plátna 

Řezačka lepenky

Automatický stroj umožňuje efektivní opatřování knižních desek gumičkou pro fixaci zavření knihy a rozšiřuje tak portfólio specialit a zušlechťování knižní produkce.

 

Řezačka plátna

Řezačka plátna umožňuje rychlé a přesné formátování a přípravu speciálních a vysoce hodnotných materiálů jako vstupy pro výrobu knižních desek a rozšiřuje dále paletu možnosti pro zákazníky společnosti.

 

Myslíme na životní prostředí

Jeden ze způsobů, jak přispíváme k ochraně životního prostředí je odběr ekologicky šetrné elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Dbáme na rozvoj

Pořízení nových moderních tiskařských technologií, stejně tak jako zvyšování kvalifikační úrovně a kompetencí našich zaměstnanců nám umožňuje se rozvíjet a posilovat naši pozici na trhu.

Pošlete nám svůj životopis