Projekty vzdělávání

Projekt:

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020

Kód projektu: RRC/10/2020
Doba realizace projektu: 1.9.2020 – 30.6.2021

 

Společnost Těšínské papírny, s.r.o. realizuje Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020, který je vyhlášen a spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje.

 

Hlavní cíl projektu

Účelem tohoto dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce.

 

Cílová skupina projektu

Program je zaměřen na 3 žáky denního studia 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem.

 

Vzdělávací aktivita projektu

Aktivita je zaměřená na problematiku tisku, nastavení, ovládání a údržby funkčních části tiskových strojů.

 

Cílem aktivity je podpora lepšího uplatnění žáků na trhu práce po ukončení studia, prohloubení teoretických znalostí a zajištění praktických dovedností v oblasti tisku.

 

Aktivita bude realizována v různých skupinách nebo po jednotlivcích v délce 30,00 – 80,00 vyučovacích hodin v rozsahu 60 minut pro každého účastníka.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt:

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
Doba realizace projektu: 19. 4. 2018 – 3. 5. 2018

 

Společnost Těšínské papírny, s,r.o. realizuje projekt s názvem „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“, který byl schválen Úřadem práce České republiky – Krajskou pobočkou v Ostravě.

 

Tento projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a z prostředků státního rozpočtu České republiky.

 

Hlavní cíl projektu

Projekt je zaměřen na prohloubení kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců žadatele vedoucích k zefektivnění výrobních procesů na nově pořízených strojích.

 

Vzdělávací aktivita projektu

Zušlechťování tisku – lakování na stroji Heidelberg HX106-5L

 

Cílová skupina projektu

Cílová skupina jsou zaměstnanci společnosti, do vzdělávací aktivity se zapojí zaměstnanci z řad výrobních dělníků.
Dodavatelem vzdělávací aktivity je Print Media Academy Česká Republika a.s.

 

Aktivita je zaměřená na problematiku lakování, nastavení, ovládání a údržby funkčních části tiskového stroje Heidelberg HX106-5L.

 

Cílem aktivity je zdokonalení a zefektivnění procesu, přidání zušlechtění tisku – lakování. Efektivní celoplošné lakování pro zlepšení procesu výroby tiskoviny. Rozšíření možnosti lakování o efektové lakování kombinací použití disperzních a tiskových laků.

 

Aktivita bude realizována v jedné skupině v délce 40,00 vyučovacích hodin v rozsahu 60 minut pro každého účastníka.

Myslíme na životní prostředí

Jeden ze způsobů, jak přispíváme k ochraně životního prostředí je odběr ekologicky šetrné elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Dbáme na rozvoj

Pořízení nových moderních tiskařských technologií, stejně tak jako zvyšování kvalifikační úrovně a kompetencí našich zaměstnanců nám umožňuje se rozvíjet a posilovat naši pozici na trhu.

Pošlete nám svůj životopis